Odlaiskola.se är en ideell sida som drivs av mig. Jag heter Andreas Andersson och är Ma/NO-lärare på Axonaskolan i Tollarp. Odlingen på vår skola började som ett projekt, men är numera en permanent del av skolarbetet. Vi har insett att odling är ett fantastiskt pedagogiskt verktyg. Med odlingen som metodik uppfyller eleverna mål i läroplanen, samtidigt som de får insikter  om hållbar livsstil både för individen och samhället. Rätt utfört bidrar odlandet även till sammahållning på skolan och en demokratisk och levande skolgård.


Jag använder i första hand sociala medier för att sprida budskapet om odling med barn. Jag återfinns under namnet "Odla i Skola" på nedanstående sidor. Jag blandar skolodlingen med bilder från mitt privata odlande. Under resans gång har jag nämligen insett att odlandet är en fantastisk terapi. Kom till mina sidor genom att klicka på ikonerna, och kontakta mig gärna om du har frågor. 


Med gröna hälsningar / Andreas

Förutom ovanstående digitala plattformar återfinner ni mina texter i tre olika tidningar. I dessa utgår jag från odlingen med barn, fast ur lite olika synvinklar. Dels rent metodmässigt om de metoder vi använder på skolan och som passar vår verksamhet. Dels om odlingsexperiment och om att använda odlingen som undersökande metod. Slutligen skriver jag gärna överföing av kunskaper över generationsgränserna. Detta är något som ligger mig mycket varmt om hjärtat. 

Copyright @ All Rights Reserved