Aquaponics

Aquaponics

Vid aquaponisk odling integreras ett akvarium med växodling. Näringsrikt vatten från akvariet går igenom en nitrifikationsprocess innan växterna tar upp näringen och skickar renat vatten åter ner i akvariet. Ett KLOCKRENT sätt att illustrera kvävets kretslopp i ditt klassrum

Att komma igång

Aquaponics är kan vara lite krävande att komma igång med. Det krävs tålamod då det gäller att hålla både fiskar, bakterier som sköter nitrifikationsprocessen och växter nöjda. Det är inte bara att köpa fiskar och så frön. Processen med att komma igång kan ta en eller flera månader, då det gäller att först få igång nitrifikationen, dvs bakterier som i två steg omvandlar amoniak i fiskarnas bajs till nitrater som växterna kan ta upp. När man väl får systemet att fungera är det MYCKET fruktsamt och något av det mest pedagogsiaks som finns att ha i ett klassrum för att visa kretslopp i naturen.

 

 

Olika tekniker

Det finns flera olika tekniker för aquaponiska system och terminologin kan till en början vara en smula förvirrande. Vi har ej för avsikt att vara experter på alla olika tekniker utan försöker nedan litsa så många olika uppställningar som möjligt.

 

Ebb och flodsystem

Detta är den mest vedertagna odlingstekniken bland odlare som kör aquaponics. Vatten pumpas upp från akvariet till en odlingsbädd. Odlingsbädden fylls upp med vatten under några minuter innan pumpen stängs av. Då pumpen stängs av rinner vattnet via en ventil ner till fiskarna igen.

 

Vekesystem

Vekesystem bygger på att en veke, tex något tyg eller snöre eller annat kapillärverkande material suger upp vattenlösningen till krukan där växten finns.

 

DWC (Deep Water Culture)

Tekniken används oftast vid hydroponisk odling. Den bygger på att växterna odlas direkt i djupare vatten. Eftersom vattnet oftast måste syresättas (finns passiva system med) med tex syrepump och syresten kallas denna teknik "bubblare".

 

Droppsystem

Vid denna teknik lyfts vattnet upp med hjälp av pumpar (ofta i mindre system ofta syrepumpar) och droppar med hjälp av gravitationen ner över växtens rötter. Växterna står ofta i speciella odlingstorn eller i speciella "seriekopplade" krukor gjorda för fönsterodling.

 

Nutrition film

Vid denna teknik flödar vattnet i ett konstant flöde över växternas rötter. Växterna står i rör eller rännor och vattnet pumpas med hjälp av pumpar.

 

Aeroponics

Vid aeroponics sprayas växternas rötter med en dimma av vatten och näringslösning. Växterna odlas ofta i olika typer av vertikala odlingar där ma kan maximera odlingsytan.

 

 

 

För fördjupad läsning kommer vi inom kort att lägga upp externa länkar.

 

 

 

Kostnad att komma igång:

 

Från 3000:-

(Exkl fiskar och akvarium)

 

Copyright @ All Rights Reserved