Mina odlingarMan behöver inte ha odlat så länge innan man vill experimentera och utforska nya tekniker, platser och växter. Så är det med mig med. Med facit i hand bor vi nog lite fel. Vi borde nog haft en större tomt. Men nu har vi slagit ner bopålarna ganska stabilt och lagt mycket tid på att få hus och tomt så som vi vill ha den. Därför har det fallit sig naturligt att utforska andra ytor. Att hyra mark och utöka odlingen på olika sätt utanför den egna tomten.


Månskenslandet
Månskenslandet ligger på en jordbruksfastighet tre kvarter från vår villa. Det ligger alltså inne i samhället, men ändå precis utanför. I månskenslandet är idén att odla grönsaker som har lång utvecklingstid. Jag odlar givetvis helt fritt från bekämpningsmedel, men försöker ändå hitta metoder att klara mig med minimal arbetsinsats. Jag kallar det “Lågaffektivt odlande” - dvs att man inte tar alla konflikter direkt. Det gör inget om där finns lite ogräs eller om skörden inte blir maximalt. På hösten är månskenslandet verkligen familjens levande skafferi.

Tacolandet

Tacolandet är en odling jag har sedan 2020. Det är på vanlig åkermark och den ursprungliga tanken med landet var att odla ALLT som behövs till en taco, därav namnet. Det som gör tacolandet unikt är själva bevattningen. Landet ligger på en åker i direkt anslutning till Gårdsfisk. Vattnet jag vattnar med kommer från fiskodlingen och är därför svagt näringsberikat. Genom att använda detta vatten kan jag ge växterna en svag näringsgiva som de hinner ta upp, istället för den stora “depå-giva” man ger vid konventionell odling och som riskerar att urlakas och hamna i närliggande vattendrag. 

Skolträdgårdslandet

Sedan 2017 har vi ett skolträdgårdsland på Axonaskolan. Det är upphöjda bäddar med betongkanter och varmbäddar med kanter av trä. Det vi odlar används i skolköket. Odlingen och odlingsrelaterat skapande får ta plats i alla skolämnen och ger verkligt och meningsfullt lärande. Varje ämne kommer till sin fulla rätt med odlingen som pedagogik.


Köksträdgårdslandet

På villatomten odlar vi grönsaker och örter med kort utvecklingstid. Där finns ex mangold, sallater, persilja och dill i upphöjda bäddar. Givetvis finns där även perenner som olika bär, rabarber och sparris. På våren tar lökväxter över bäddarna och ger mängder av snitt-tulpaner som vi plockar in i riktigt stora krispiga buketter. I köksträdgårdslandet vill jag ha det lite mer städat. Men de upphöjda bäddarna med kanter av lärk har jag stenlagda gångar för att underläta underhållet och hindra ogräs.