Odla Unga Odlare

2019 Blev jag rekryterad till styrelsen för Riksförbundet Svensk Trädgård - RST. Organisatinen är paraplyorganisation till många av Sveriges lokala trädgårdsföreningar och har över 30.000 medlemmar. Mitt uppdrag i styrelsen var tydligt - att bidra till en föryngring av det organiserade odlandet. 

2020 startade jag genom förbundets försorg projektet "Odla unga Odlare". I grund och botten är detta ett sätt för skolor, förskolor, fritidsgårdar, HVB-hem, scoutkårer, ja kort sagt ALLA som har verksamhet för barn och ungdomar, att bli medlemmar i RST.


Tack vare generösa sponsorer som precis, som vi tror att framtiden ser lite bättre ut om den är grönare, har vi möjlighet att erbjuda alla nya medlemmar ett generöst sponsorpaket.


Som medlemmar får självklart alla även tillgång till RST:s vanliga förmåner (tex medlemstidningar, rabatter och rådgivning) men även månatliga utskick med tips och trix från mig.


2021 tilldelades jag det fina priset "Årets spadtag" för mitt arbete med "Odla unga Odlare" i samband med mässan Nordiska Trädgårdar.


Läs mer om projektet på RST:s hemsida. www.svensktradgard.se/barn 

Odla unga Odlare 2022